Input:

Izrada financijskih izvještaja na temelju bruto bilance

31.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.5 Izrada financijskih izvještaja na temelju bruto bilance

Frane Galzina, dipl.oec., konzultant za kontroling i menadžersko računovodstvo

Bruto bilanca je izvještaj koji se sastavlja korištenjem podataka iz Glavne knjige (u pravilu je to baza podataka). U bruto bilanci se iskazuje pregled prometa, početnog i završnog stanja po svim knjigovodstvenim računima u određenom razdoblju. U pravilu, bruto bilance se izrađuju mjesečno. Često se ovom izvještaju pridružuje pojam Pokusne bilance, jer služi za provjeravanje točnosti izvršenih knjiženja. Suštinski, to zaista predstavlja „samo” oblik izvještaja po kontima glavne knjige.

Vertikalna struktura bruto bilance određena razinom strukture konta. Ovisno o primjeni strukture konta razlikujemo sintetičke bruto bilance (konta sa tri broja - trocifrena konta) i analitičke bruto bilance (konta koja imaju četiri i više brojeva).

Horizontalna struktura bruto bilance treba sadržavati (dugovono, potražno):

Početna stanja (zaključna stanja prethodnog razdoblja, najčešće je to kraj prethodne godine)

Prometi

Završna stanja

Primjer iskaza Bruto bilance (isječak) preuzmite OVDJE!

Iz ovog primjera (isječka) bruto bilance vidljiva je struktura podataka koja omogućuje izradu temeljnih financijskih izvještaja : bilance i izvještaja o sveobuhvanoj dobiti (RDG). Također, mogu se proizvesti i određeni oblici izvještaja o novčanom toku i promjenama kapitala.

Funkcionalnost izrade financijskih izvještaja na temelju bruto bilance prikazat ćemo na primjeru izrade Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) – Bilanca.


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: