Input:

Knjiženje popisnih razlika

31.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1 Knjiženje popisnih razlika

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Viškovi i manjkovi dugotrajne materijalne imovine

Povjerenstvo za popis dugotrajne materijalne imovine trgovačkog društva B utvrdilo je manjak alata u proizvodnji na teret odgovorne osobe. Nabavna vrijednost alata iznosi 10 000,00 kn, a ispravak vrijednosti (akumulirana amortizacija) iznosi 9 000,00 kn. Navedeni alat isknjižava se iz poslovnih knjiga. Povjerenstvo je također utvrdilo i višak uredske opreme procijenjene nabavne vrijednosti 3 000,00 kn i ispravka vrijednosti 2 400,00 kn.

NAPOMENA: Manjak na teret odgovorne osobe smatra se prodajom i pod-liježe oporezivanju PDV-om, a višak se knjiži u korist konta 781 – Inventurni viškovi.

Knjiženje viškova i manjkova dugotrajne imovine kroz dnevnik:

Redni  Opis  Konto  Iznos  
broj  Duguje  Potražuje  
  
1.  Potraživanja za manjkove  1303  1 250,00   
 Obveze za PDV za porezno nepriznate manjkove  240   250,00  

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: