Input:

Obračun amortizacije

31.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.2 Obračun amortizacije

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Amortizacija dugotrajne imovine predstavlja trošenje elemenata dugotrajne imovine tijekom njihova korisnog vijeka trajanja. S obzirom da je uporaba dugotrajne imovine vezana uz ostvarenje prihoda, ukupni amortizacijski iznos treba po godinama korisnog vijeka trajanja rasporediti na način da omogući što objektivnije sučeljavanje amortizacije kao rashoda s ostvarenim prihodima.

Ako tijekom godine nije došlo do promjena vrijednosti imovine ili je trgovačko društvo u slučaju promjena dosljedno provodilo obračun amortizacije, nije nužan poseban konačni obračun, jer će konačni iznos amortizacije biti zboj mjesečnih iznosa amortizacije za dvanaest mjeseci poslovne godine. Međutim, ako je došlo do promjena, a trgovačko društvo nije obračunavalo amortizaciju u skladu s tim promjenama vrijednosti imovine, obavezno će se morati provesti konačni obračun amortizacije.

Metoda obračuna amortizacije utvrđuje se računovodstvenim politikama, s time da se mora voditi računa i o sastavljanju financijskih izvještaja te


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: