Input:

Ostali predzaključni radovi prije sastavljanja financijskih izvještaja

31.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Ostali predzaključni radovi prije sastavljanja financijskih izvještaja

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 -116/18; čl. 13. st. 5.; nadalje ZOR poslovnih događaja.

Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16-106/18.) u čl. 65 i okončanju).

Prema čl. 428. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93-116/18.), za sastavljenje i predočavanje financijskih izvještaja odgovorna je uprava društva, ali uprava svakog trgovačkog društva obavljanje te zadaće dodjeljuje računovodstvenoj službi ustrojenoj unutar društva ili angažira neko drugo društvo (ili obrt). Također, prema ZOR-u čl. 19. st. 11. i 12 njihovo zastupanje.

Nakon navedenih pripremnih radnji i obavljenoga godišnjega popisa, te nakon usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, a u svrhu predočavanja fer, istinitih i pouzdanih informacija u financijskim izvještajima u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja, Hrvatskim standardima financijskoga izvještavanja i važećim zakonskim propisima, računovodstvo društva mora prilikom sastavljanja konačnoga obračuna poštivati i računovodstvene politike utvrđene odlukom


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: