Input:

Porezna reforma u 2019. godini

4.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Već smo navikli na stalne porezne promjene. Neke nas razvesele, a neke i ne. U 2019. godini, npr. poslodavce čeka lagani pad troškova rada jer su doprinosi na plaću pali za 0,7%. Ljubitelji skupih automobila moći će na cjelokupnu vrijednost automobila ostvariti pravo na odbitak pretporeza. Znatno veći dio dohotka biti će oporezovan sa 24%, umjesto sa 36%.
Direktori društava, koji su prijavljeni na malu plaću, imati će problem radi novog principa obračunavanja doprinosa. Već sada su krenula likvidiranja malih firmi radi ove promjene. Kao opcija ostaje obrt, paušalan ili običan.


Igre sa osnivanjima novih društava svake godine, radi izbjegavanja ulaska u PDV sustav, trebale bi prestati jer će se u PDV morati registrirati na mjesečnoj bazi, čim promet prijeđe 300.000,00 kn.


Radnici će plaćati nižu kamatu (2%) na pozajmice primljene od poslodavaca.
Kupci nekretnina će također proći jeftinije.
Ima tu i promjena koje većinu čitatelja neće doticati. Bacite oko, popijte kavu, i nađite nešto za sebe.

a) Porez na nekretnine – smanjuje se stopa poreza na promet, sa dosadašnjih 4% na 3%.

b) Fiskalizacija

Uvodi se obveza fiskalizacije za prodaju robe i usluga putem automata. Zaključak prometa će trebati fiskalizirati.
Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome će po novome morati vidno napisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“. Tako će npr. na pozivu na plaćanje, ponudi ili predračunu trebati navesti ovu napomenu. Nepridržavanje ovog propisa kažnjavati će se od 30.000 kn do 300.000 kn.

c) PDV

1. Nove snižene stope PDV-a

Smanjuje se stopa PDV-a sa 25% na 13% na isporuke: nekih živih životinja i ribe, svježeg ili rashlađenog mesa i morskih plodova, svježeg ili rashlađenog povrća i voća, te svježih jaja.
Smanjuje se porezna stopa na 13% za usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.
Smanjenje porezne stope na 5% svih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.
Stopa PDV-a od 5% na tiskovine sada će se primjenjivati i na elektronička izdanja. Snižena stopa neće se primjenjivati na knjige, novine i časopise koji se pretežito sastoje od: oglasnog prostora, video zapisa i glazbenog sadržaja.

2. Uvodi se obveza podnošenja evidencije ulaznih računa.

Uz PDV prijavu, do 20. dana u mjesecu, za protekli mjesec, podnositi će se i evidencija primljenih (ulaznih) računa. Na taj način Porezna uprava će imati uvijek dostupan uvid u račune koji služe za odbitak pretporeza.

3. Ulazak u sustav PDV-a od sada će biti na mjesečnoj bazi, po prelasku praga od 300.000,00 kn.

4. Kod nabave osobnih automobila ukida se gornji limit od 400.000,00 kn za odbitak pretporeza.

5. Ukida se tuzemni prijenos porezne obveze (čl. 75., st.2.) na isporuke nerezidenata, registriranih u RH PDV sustav. Strani porezni obveznici koji su registrirani kao obveznici PDV-a u Hrvatskoj, od 01.01.2019. morati će zaračunavati PDV svojim kupcima (B2B) i potom uplaćivati PDV u proračun RH.

6. Poreznim obveznicima, koji isporučuju elektroničke usluge u druge države članice (EU) i primjenjuju poseban postupak oporezivanja, uvodi se prag od 77.000,00 kn. Prema sadašnjim propisima, ovi obveznici PDV obračunavaju prema mjestu isporuke (obračunavaju PDV u državi u kojoj ostvaruju prodaju). Prema novoj odredbi, dok vrijednost isporuka ne prijeđe 77.000,00 kn, PDV će se plaćati državi u kojoj pružatelj usluge ima sjedište (npr. u RH). Porezni obveznik može odlučiti odreći se ovog praga i odmah prijaviti u PDV sustav druge države članice.

d) POREZ NA DOBIT

1. Porezno priznatim rashodom smatrat će se i otpisi potraživanja koji su potvrđeni u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja (npr. tzv. lex Agrokor). Navedeno će se primjenjivati kod podnošenja prijave poreza na dobit za 2018. godinu i dalje. Isto vrijedi i za obveznike poreza na dohodak.

2. Dosadašnja obveza plaćanja poreza po odbitku po stopi od 20% proširuje se i na kamate, dividende, autorska prava i druge naknade ako se isplate osobama s područja nekooperativnih država.

3. Pojednostavljuje se postupak oporezivanja u slučaju kada ugovorenu naknadu za nastupe inozemnih umjetnika i športaša koriste inozemne osobe koje nisu fizičke, te se daje mogućnost oporezivanja porezom po odbitku.

e) ZAKON O DOPRINOSIMA


1. Ukidaju se doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%. Povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%. Neto efekt je smanjenje davanja na plaću za 0,7%.

2. Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj člankom 21. stavkom 2. ovoga Zakona odnosno člankom 37. stavkom 2. ovoga Zakona (umnožak prosječne plaće u RH (link) i koeficijenta 0,65 što je za 2019. godinu 5.491,20 kn) i doprinosa prema osnovi temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba. Za


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: