Input:

Provjera knjigovodstvenih stanja troškova

31.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.4 Provjera knjigovodstvenih stanja troškova

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

U razredu 4 evidentiraju se troškovi poslovanja po prirodnim vrstama. Provjera stanja na kontima troškova temelji se na načelu da se u troškove mogu uključiti samo oni koji su nastali sa svrhom obavljanja djelatnosti i ciljem stjecanja dobiti. Bitno obilježje konta razreda 4 jest da ona ne sadrže stanja prenesena iz prethodne poslovne godine, što znači da se na njima pojavljuju samo troškovi nastali tijekom tekuće poslovne godine. Troškovi po prirodnim vrstama obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, vrijednosna usklađenja, troškove rezerviranja, ostale troškove i ostale poslovne rashode, a kao zasebnu poziciju promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda. Za svaki evidentirani trošak mora postojati vjerodostojna knjigovodstvena isprava (račun, obračun, zapisnik,


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: