Input:

Priprema godišnjih financijskih izvještaja i prijava poreza i drugih javnih davanja

20.6.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača

2.1.2. PRIPREMA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Preračunavanje stanja u poslovnim knjigama

Poslovne knjige otvaraju se početkom poslovne godine na temelju zaključne bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju popisa imovine i obveza kod novoosnovanih poduzetnika ili na temelju knjigovodstvene isprave. Poslovne knjige moraju se zaključiti najkasnije četiri mjeseca nakon završetka poslovne godine. Poslovni subjekt dužan je poštivati načelo da završna stanja konta iskazana u bilanci na zadnji dan izvještajnog razdoblja moraju biti identična početnim stanjima istih konta na prvi dan sljedećeg izvještajnog razdoblja. Isto vrijedi i za konta koji se vode izvanbilančno. Poslovni subjekti čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, stanja s 31.12.2022. preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Za one poslovne subjekte čija je poslovna godina različita od kalendarske predlaže se sastavljanje tehničke bilance s 31.12.2022. Primjerice, ako poslovna godina započinje 1.10.2022. a završava 30.09.2023. poslovni subjekt preračunava sve stavke bilance i računa dobiti i gubitka na 31.12.2022. te ih prenosi kao početno stanje na

1.1.2023. u euru. Na 30.09.2023. poduzetnik iskazuje bilancu i račun dobiti i gubitka temeljem podataka početnih stanja u euru za dio godine koji se odnosi na 2022. uključujući evidentirane transakcija u euru za preostale mjesecu u 2023.

Priprema i predaja godišnjih


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: