• Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnikaJamstvo

  7.6.2024, Izvor: Narodne novine
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Prijava poreza na dobit za 2023. godinuJamstvo

  25.4.2024, Izvor: Porezna uprava
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanjuJamstvo

  10.4.2024, Izvor: Porezna uprava
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Uredba o plaćama u Državnom uredu za reviziju

  1.4.2024, Izvor: Narodne novine
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Odluka o donošenju Programa politike "Put u digitalno desetljeće 2030."Jamstvo

  29.3.2024, Izvor: Narodne novine
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Utvrđivanje osnovice poreza na promet nekretnina (vlasništvo RH)Jamstvo

  15.3.2024, Izvor: Porezna uprava
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Utvrđivanje rezidentnosti u porezne svrheArhiva

  14.3.2024, Verlag Dashöfer d.o.o., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Povrat poreza po odbitku na kamate na štednjuArhiva

  14.3.2024, Verlag Dashöfer d.o.o., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucijaJamstvo

  14.3.2024, Izvor: Narodne novine
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o revizijiJamstvo

  14.3.2024, Izvor: Narodne novine
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2024.Jamstvo

  9.3.2024, Izvor: Narodne novine
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2024.Jamstvo

  9.3.2024, Izvor: Narodne novine
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanjeJamstvo

  1.3.2024, Izvor: Porezna uprava
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Plaćanje komunalne naknade i poreza na kuće za odmorJamstvo

  22.2.2024, Izvor: Porezna uprava
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  OstaloArhiva

  1.2.2024, Verlag Dashöfer d.o.o., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Utjecaj privremeno nepriznatih rashoda na poreznu osnovicuArhiva

  1.2.2024, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Porezni postupakArhiva

  1.2.2024, Verlag Dashöfer d.o.o., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Knjiženje popisnih razlikaArhiva

  1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Izrada financijskih izvještaja na temelju bruto bilanceArhiva

  1.2.2024, Frane Galzina, dipl.oec., konzultant za kontroling i menadžersko računovodstvo, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Primjeri knjiženjaArhiva

  1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Primjer bilješki uz financijske izvještajeArhiva

  1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Postupak i plan popisaArhiva

  1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

  Obračun prihoda i rashoda u alikvotnom dijelu obračunskog razdoblja (aktivna i pasivna vremenska razgraničenja)Arhiva

  1.2.2024, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Završni račun

   Pošaljite nam povratnu informaciju
  Što mislite o našem portalu?
  Vaša poruka je uspješno poslana.
  Input: